גלגול לפנים MAE UKEMI הרמוניה AI
גלגול לאחור USHIRO UKEMI אנרגיה KI
דרך DO

צורות התקפה

טקסי

אחיזה DORI מקום בו מתאמנים את הדרך DOJO
מפרק כף היד KATATE מורה, מאסטר SENSEI
יד TE קידה בישיבה ZAREI
כתף KATA קידה בעמידה RITSUREI
שרוול באזור המרפק SODE שותף-יריב AITE
מרפק HIDJI מבצע הטכניקה TORI
אחיזה בחליפה באזור החזה MUNE ותיק SEMPAI
חניקה KUBI SHIME קיר הכבוד KAMIZA
2 ידיים RYOTE קיר הכבוד TOKONOMA
2 מפרקי כף היד RYO KATATE תלמיד המיועד להיות מורה UCHI DESCHI
2 כתפיים RYO KATA
מכה ATEMI

עזרי אימון

התקפה מדויקת TSUKI חרב KATANA
מתחיל SHO חרב מעץ BOKKEN
מהצד YOKO מקל JO
ראש MEN סכין TANTO
בעיטה ישרה MAE GERI חליפת AIKIDO AIKIDO GI
מכנס מסורתי HAKAMA

טכניקות

חגורה OBI
הלימוד הראשון IKKYO סנדלים ZOORI
הלימוד השני NIKKYO
הלימוד השלישי SANKYO

אימון

הלימוד הרביעי YONKYO מצב ישיבה SEIZA
הלימוד החמישי GOKYO ריכוז MUKSO
הטלה NAGE הכנה AIKI TAISO
נשיפה KO מצב גוף ישר, יציב SHIZEI
שאיפה KYU  תחושת זמן-מרחב MAWAI
פנימי UCHI טכניקה WAZA
חיצוני SOTO על הברכיים SUWARI
מעגלי KAITEN בעמידה TACHI
מותניים KOSCHI אחד בעמידה,אחד על ברכיים HANMI HAN DACHI
ארץ TEN מצב מוצא זהה AI HANMI
שמיים CHI מצב מוצא הפוך (מראה) GYAKU HANMI
מפרק (כף היד) KOTE מצב פרופיל, המייצג חצי גוף HANMI
עיקום, מתיחה GAESHI ימין MIGI
4 כיוונים SHI HO שמאל HIDARI
כניסה IRI פנים, ישיר OMOTE
גוף MI גב, פנים מוסתרות, עקיף URA
5 : GO 4 : SHI 3 : SAN 2 : NI 1 : ICHI
10 : JYU 9 : KYU 8 : HACHI 7 : SHICHI 6 : ROKU