השימוש באתר זה הנו באחריות הגולש בלבד.

אתר אייקידו לייף (להלן – האתר), לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל סוג שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל, ובמידע הקשור לאומנות לחימה ואייקידו בפרט.

שימוש במידע שבאתר זה שהינו מידע אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג, ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

מטבע הדברים אין לראות באתר זה ו/או במצויין ו/או בנקלט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא. כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן – אתרי צד ג'), בהם אין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. האתר לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג', ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי אייקידו לייף לאותם אתרים, לרבות המידע הכלול בהם, או למפעילי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

מנהלי ו/או בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל נושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת ו/או תביעה הנובעת בגין שימוש במידע המוצג באתר ו/או נגד בעל האתר תידון בבית משפט בתל אביב – יפו.

שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל, וייחשב כהסכמה לאמור לעיל

בכבוד רב,

ניר יוגב
דוג'ו אייקידו לייף

תגיות לעמוד: תנאי שימוש אייקידו לייף, Terms and Conditions